AKTUÁLNÍ INFORMACE

KONGRES BYL PŘELOŽEN


XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí
22. - 25. 9. 2021

KC ALDIS Hradec Králové

Vážení účastníci pediatrického kongresu,


přeložení kongresu je nám velice líto. Do poslední chvíle jsme společně s mnoha Vámi, organizační agenturou i s našimi partnery z farmaceutických firem věřili, že kongres bude možné realizovat.

Důvodem přeložení termínu konání kongresu je nepříznivý vývoj hygienicko-epidemiologické situace v České republice a zejména pak jednoznačně nedoporučující stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, které výbor kongresu obdržel dne 21. září 2020.

Svým způsobem je to pro nás rozhodnutí velmi složité, kongres byl kompletně přichystán. Byla přijata velmi nadstandardní protiepidemická opatření a zajištěny respirátory FFP 2 pro každého účastníka. S pracovníky Kongresového centra ALDIS jsme společně dokázali vyřešit odstupy, systém stravování a další věci v takové míře, abychom pro Vás vytvořili naprosto bezpečné prostředí.

Díky vstřícnosti sponzorujících firem a vystavovatelů byl kongres zajištěn i po stránce finanční.

Vývoj situace se však v posledních dnech obrátil proti nám všem. Vědomi si rizik a odpovědnosti za Vaše zdraví jsme se po zvážení situace rozhodli k přeložení kongresu.

Věříme, že tento krok mnozí z Vás v rámci svých obav přivítají, doufáme, že ostatní pochopí a společně tak všichni můžeme prohlásit:

XV. Pediatrický kongres - Hradec Králové 2021 bude svátkem všech pediatrů!


 

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. Bořek Procházka
předseda ČPS ČLS JEP prezidentka kongresu organizátor kongresu

 Informace k uhrazeným platbám


Přeložením kongresu na nový termín se přihlášky na akci automaticky zrušily.
 
Veškeré platby přijaté od registrovaných účastníků budou navráceny zpět na jejich bankovní účet na základě dobropisu.


Objednané ubytování přes naši agenturu automaticky stornujeme, jedná se o hotely:
• Hotel Grand         
• Hotel Nové Adalbertinum       
• Hotel U Královny Elišky        
• Hotel Tereziánský dvůr

 

O spuštění on-line přihlášení na XV. Pediatrický kongres 2021 Vás budeme informovat mailem i na těchto stránkách.