AKTUALITY

8. 9. 2020

Vážení účastníci kongresu,
 

dovolujeme si Vás informovat, že organizační výbor kongresu v rámci ochrany zdraví účastníků této akce přijal následující protiepidemická opatření, která budou platná po celou dobu konání kongresu.

 • Kongres je omezen maximálním počtem 500 účastníků.
 • Dle nařízení ČLK ze dne 3. 9. 2020 je každý účastník kongresu povinen při registraci podepsat Čestné prohlášení, že netrpí žádnými příznaky virového či jiného onemocnění a že mu nebyla nařízena karanténa. Čestné prohlášení bude součástí prezenční listiny. S textem prohlášení se můžete seznámit zde.
 • V prostorách konání kongresu platí povinnost použití ochranných prostředků dýchacích cest.
  Ve spolupráci se společností OPA Group s.r.o. jsme zajistili pro každého účastníka kongresu nanovlákenný RESPIRÁTOR ANTI-COVID-19 BreaSAFE – Pardam (info zde).
  Respirátor obdrží všichni účastníci při registraci zdarma.
  Respirátor bude možné v určeném místě účinně opakovaně desinfikovat.
 • Před registrací a před vstupy do jednotlivých sálů budou umístěny desinfekční prostředky, prosíme použijte tuto desinfekci rukou při vstupu do jednotlivých prostor.
 • Doporučujeme omezení tělesného kontaktu (podávání rukou), nahraďte je prosím dotykem lokty dle doporučení Mezinárodní zdravotnické společnosti (HIMSS).
 • Dodržujte bezpečný odstup od ostatních účastníků kongresu i personálu.
 • Občerstvení účastníků bude probíhat pouze v KONGRESOVÉ RESTAURACI, která bude umístěna v přízemí KC ALDIS. Restaurace je prostorná, aby byl zachován dostatečný odstup osob. V případě hezkého počasí bude občerstvení probíhat i ve venkovním prostoru před restaurací.
 • Z důvodu ochrany zdraví byl zrušen Společenský večer. Přihlášeným účastníkům bude uhrazené vstupné vráceno na jejich bankovní účet po ukončení kongresu. 

 

Věříme, že i při respektování těchto protiepidemických opatření a vzájemné ohleduplnosti proběhne kongres v příjemné atmosféře. Přejeme Vám mnoho krásných a inspirativních chvil při setkání s kolegy.

 

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Bořek Procházka

prezidentka kongresu   organizátor kongresu