Nový termín


 
 

XV. Pediatrický kongres
s mezinárodní účastí

23. - 25. září 2021

Kongresové centrum ALDIS | HRADEC KRÁLOVÉ

www.pediatrie2021.cz

 


Kongres je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.
Kongres je zapsán v Registru vzdělávání SPLDD a bude ohodnocen kredity pro lékaře.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.