Slovo úvodem

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

 

je nám velkou ctí a zároveň potěšením Vás pozvat do Hradce Králové, kde se uskuteční ve dnech 24. - 26. září 2020 v pořadí již XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí. Pořadatelem kongresu je Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

Pediatrický kongres, jako největší vzdělávací odborná akce v pediatrii, představuje platformu, která umožňuje sdílení vědomostí a zkušeností s odborníky a zkušenými lékaři celé řady pediatrických a dalších odborných specializací úzce spolupracujících či souvisejících s dětským věkem. Setkání přináší možnost nejen k odborným diskuzím, ale i k výměně praktických zkušeností a navázání spolupráce.

Témata kongresu se prolínají každoročně všemi obory a ne jinak tomu bude i v tomto roce. Mezi vybranými tématy pro sympozia lze již nyní zmínit výživu, neonatologii, dětskou kardiologii, nové technologie v pediatrii a novinky v léčbě.   

Nedílnou součástí kongresu se v posledních letech stalo setkání mladých pediatrů a jejich aktivní zapojení do tvorby odborného programu.

Tradičně uslyšíme osobní vyznání nového laureáta „Brdlíkovy ceny za celoživotní přínos pediatrii“ a přednášku letošního laureáta „Ceny pro mladého pediatra“. Naši partneři z řad farmaceutických a technologických firem připraví zajímavá firemní sympozia.

Věříme, že Vám program Kongresu přinese nejen mnoho nových informací, ale i zajímavé diskuze, setkání s přáteli a že si alespoň částečně užijete atmosféru v moderní metropoli východních Čech, nazývanou "Salón republiky".
 

Těšíme se na setkání s Vámi v Hradci Králové

 

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.                                                                                                                
přednostka Dětské kliniky LF UK  a FN Hradec Králové

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.                                                                                                                                 
předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP