Mladí pediatři

Setkání Mladých pediatrů pro lékaře do 35 let u příležitosti konání XV. Pediatrického kongresu s mezinárodní účastí

23. 9. 2020, Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové

 

Vážené kolegyně a kolegové,

u příležitosti konání XV. Pediatrického kongresu s mezinárodní účastí v Hradci Králové bychom Vás rádi pozvali na další přednáškové Setkání mladých pediatrů, které se bude konat 23. 9. 2020 od 14 hodin. Program přednášek byl zvolen na základě Vaší zpětné vazby z minulých setkání. Středeční den ukončíme bohatou diskuzí v prostorech kongresového centra, kterou ve večerních hodinách přesuneme do restauračních zařízení města Hradce Králové. Na společné vzdělávací odpoledne naváže následující den oficiální program kongresu s aktivní účastí našich členů ve dvou samostatných přednáškových sekcích Mladých pediatrů a sekci posterů. Jsem velmi ráda, že za podpory pediatrické společnosti může dojít k uskutečnění této akce, která byla z epidemiologických důvodů v březnu zrušena. Neváhejte využít možnosti se vzdělávat a poznávat nové kolegy!

Vstup na přednáškovou akci je zdarma.
Vzhledem k omezenému počtu míst je však nutné do konce července zaslat přihlášku na e-mail produkce@bpp.cz
Do předmětu zprávy uveďte: Setkání mladých pediatrů, do zprávy pak prosíme o celé jméno a pracoviště.


Těšíme se na Vaši účast

Organizační výbor Mladých pediatrů

Šárka Fingerhutová
Eva Fürstová
Tomáš Nečas
 

Program Setkání mladých pediatrů

23. 9. 2020

13:30 Začátek registrace
13:45 Zahájení
14:00
 
Minimum z anesteziologické a perioperační péče pro pediatry
prim. MUDr. René Hrdlička, PhD. - Dětské oddělení Oblastní nemocnice Kolín
15:00
 
Diferenciální diagnostika exantémů u dětí
MUDr. Zuzana Plzáková, PhD. - Dermatovenerologická klinika VFN
16:00
 
Kolik váží antibiotika?
prim. MUDr. Václava Adámková - Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN
17:00
 
Nejčastější změny v krevním obraze a jejich interpretace
MUDr. Petr Smíšek - Klinika dětské hematologie a onkologie FNM
18:00
 
Novinky v očkování 2020
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA. - PLDD, Vedoucí katedry praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha
   
  Diskuze nad uvedenými tématy
  Diskuze nad tématy skupiny Mladí pediatři
  Společenský večer