Odborný program

Označení sálů
 VELKÝ SÁL  1. patro  
 MALÝ SÁL  1. patro  
 PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL  2. patro  
 ELIŠČIN SÁL  přízemí  Mladí pediatři, Sesterská sekce
 LABSKÝ SÁL  1. patro  Posterová sekce

 středa 23. 9. 2020

13.45 - 19.00
Přednáškový

Setkání mladých pediatrů

13.45   Slavnostní zahájení
14.00   Minimum z anesteziologické a perioperační péče pro pediatry
Hrdlička René - Kolín
15.00   Diferenciální diagnostika exantémů u dětí
Plzáková Zuzana - Praha
16.00   Kolik váží antibiotika?
Adámková Václava - Praha
17.00   Nejčastější změny v krevním obraze a jejich interpretace
Smíšek Petr - Praha
18.00   Novinky v očkování 2020
Cabrnochová Hana - Praha

 

čtvrtek 24. 9. 2020

10.30 - 11.15
Velký sál

Prekongresové sympozium společnosti Nestlé Česko s.r.o.   

F 1  
Dlouhodobý zdravý vývoj: jaká je role bílkovin a HMOs v kojeneckém období?
 
předsedající: Bronský Jiří, Malý Jan
    Bílkovina ve výživě novorozenců a kojenců
Bronský Jiří - Praha
    Palladium
Frühauf Pavel - Praha
11.30 - 13.00
Velký sál

Onemocnění spojená s lepkem

S 1
předsedající: Bronský Jiří, Melek Jan
    Alergie na lepek a jiné složky pšenice
Bělohlávková Simona - Praha
    Neceliakální glutenová senzitivita – mýtus nebo skutečnost?
Bronský Jiří - Praha
    Bezlepková dieta – legislativa, možná rizika
Melek Jan - Hradec Králové
11.30 - 13.00
Malý sál

Poruchy pohlavní identity

S 2 předsedající: Fifková Hana, Neumann David
    Péče o děti s Gender Identity Disorder v České republice
Weiss Petr - Praha
    Komplexní péče o děti a dospívající s poruchami rodové identity (GID)
Fifková Hana - Praha
    Děti a dospívající s transsexualitou v ordinaci dětského endokrinologa
Neumann David - Hradec Králové
13.00 - 13.20
Velký sál

Firemní sympozium společnosti sanofi-aventis, s.r.o.      

F 2   Pertuse – „rodinná strategie“ přístupu k onemocnění a očkování; novinky
Zíma Zdeněk - Litoměřice
13.00 - 13.15
Malý sál

Firemní sdělení společnosti Kyowa Kirin Pharma s.r.o.     

F 3
 
  Nové přístupy k diagnostice a terapii rachitid
Šumník Zdeněk - Praha
13.00 - 14.00
Přednáškový

Meet the expert I. (Meet the patient)

MTE I.
 
  Dítě s Williamsovým syndromem v ordinaci PLDD
Urbanová Wanda - Praha
13.00 - 14.00
Labský sál

Diskuze u posterů I.

P I. předsedající: Kuhn Tomáš, Procházková Lucie
    Postery P 01 - P 17 (seznam uveden na konci programu)
14.00 - 14.45
Velký sál

Slavnostní zahájení

SZ
 
 

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. – předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. – přednostka Dětské kliniky FNHK, LF UK v HK
MUDr. Ilona Hülleová – předsedkyně SPLDD ČR
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA – vědecký sekretář OSPDL
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. – ředitel FNHK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. – děkan LF HK

    Předání vědecké ceny ČPS mladému pediatrovi
Vystoupení laureáta
14.45 - 15.45
Velký sál

Plenární přednáška I. + II.

  předsedající: Zeman Jiří, Skálová Sylva
PP I.
 
  Fake news ve vědě
Grygar Jiří - Praha
PP II.
 
  Jak COVID-19 mění svět
Prymula Roman - Hradec Králové
16.00 - 17.15
Velký sál

COVID-19

S 13 předsedající: Lebl Jan, Balík Martin
    Vývoj antivirálních léčiv v době koronavirové
Hostomský Zdeněk - Praha
    Specifika těžkých forem Covid19
Balík Martin - Praha
    Pediatrický COVID-19 alias Suvenýry z Wu-Hanu
Lebl Jan - Praha
16.00 - 17.15
Malý sál

Nové technologie v pediatrii

S 3 předsedající: Šumník Zdeněk, Kuhn Tomáš
    Nové indikace transplantace kostní dřeně
Formánková Renata - Praha
    Novinky v prenatální kardiologické diagnostice
Pavlíček Jan - Ostrava
17.15 - 17.30
Velký sál

Firemní sdělení společnosti Angelini Pharma ČR s.r.o.     

F 4
 
  Je to chřipka nebo COVID?
Koblížek Vladimír - Hradec Králové
17.30 - 18.30
Velký sál

Meet the expert II.

MTE II.
 
  Enuréza – současný přístup k léčbě
Šenkeřík Marian - Pardubice
17.30 - 18.30
Malý sál

Meet the expert III.

MTE III.
 
  Specifika farmakoterapie bolesti v dětském věku
Pokorná Pavla - Praha, Rozsívalová Petra - Hradec Králové
17.30 - 18.30
Přednáškový

Meet the expert IV.

MTE IV.
 
  Jak provádět otoskopii a vyšetření sluchu u dětí?
Chrobok Viktor - Hradec Králové

 

 

 pátek  25. 9. 2020

08.30 - 10.00
Velký sál

Péče o dítě se svalovou slabostí

S 4 předsedající: Doušová Tereza, Haberlová Jana
    Svalová slabost z pohledu dětského neurologa
Haberlová Jana - Praha
    Svalová slabost z pohledu dětského pneumologa
Doušová Tereza - Praha
    Respirační péče o pacienta se svalovou slabostí z pohledu fyzioterapeuta
Plešková Jana - Praha
08.30 - 10.00
Malý sál

Colours of Pediatric Intensive Care

S 5 předsedající: Vobruba Václav, Blatný Jan
    Když se spojí ECMO, ECCO2R, CRRT, SPAD a hemoadsorbce (kombinace dostupných mimotělních metod) neboli co vše dítě může přežít
Zaoral Tomáš - Ostrava
    GALD
Kulhánek Jan - Praha
    Sonografie plic v dětské intenzivní péči
Fremuth Jiří - Plzeň
    Viskoelastometrické metody a jejich využití v dětské intenzivní péči
Jonáš Jakub - Praha
    Tromboembolické příhody v dětském věku
Zapletal Ondřej - Brno
08.30 - 10.00
Eliščin sál

Sesterská sekce I.

SS I.
 
  Zahájení sesterské sekce
Nováková Jitka
  předsedající: Studentová Jitka, Kloučková Irena
    Endoskopické vyšetřovací metody u dětí s onemocněním GIT
Trnková Eva - Hradec Králové
    Neprospívání jako začátek něčeho neočekávaného
Jeřábková Veronika - Hradec Králové
    Péče o pacienty s perkutánní endoskopickou gastrostomií
Brůnová Aneta - Hradec Králové
    Prader-Willi syndrom u novorozence - kazuistika
Gruberová Andrea - Hradec Králové
    Koho, kudy, kde, kam a jak provázíme?
Kohoutková Lenka - Hradec Králové
10.00 - 10.10
Velký sál

Firemní sdělení společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.       

F 5

 
  Jak koreluje hodnota omega3 indexu se vzestupem fyzické kondice a kognitivních schopností dětí a dospívajicich 
Suchánek Pavel - Praha
10.15 - 10.45
Velký sál

Plenární přednáška III.

  předsedající: Lebl Jan, Procházková Lucie
PP III.
 
  Motorické poruchy v dětském věku
Kolář Pavel - Praha
10.45 - 11.30
Velký sál

Předání diplomů a ocenění

PDaO předsedající: Zeman Jiří, Skálová Sylva
    Předání ceny prof. Brdlíka za celoživotní přínos pediatrii
Vystoupení laureáta
    Předání pamětních diplomů za zásluhy o českou pediatrii
11.30 - 12.30
Přednáškový

Meet the expert V.

MTE V.
 
  Novinky v zajištění žilního přístupu u dětí
Vrabcová Martina - Praha
11.30 - 12.30
Labský sál

Diskuze u posterů II.

P II. předsedající: Houštěk Stanislav, Pavlíček Jan
    Postery P 18 - P 33 (seznam uveden na konci programu)
12.00 - 12.30
Velký sál

Firemní sympozium společnosti Novo Nordisk s.r.o.

F 6  
Dítě se syndromem Noonanové v klinické praxi

 
  Příběh Verunky s pulmonální stenózou
Klásková Eva - Olomouc
    Máte v ordinaci dítě se syndromem Noonanové?
Lebl Jan - Praha
12.30 - 13.45
Velký sál

Endokrinologie v pediatrické praxi

S 6 předsedající: Lebl Jan, Zapletalová Jiřina
    Opožděná puberta u chlapců – častý problém v pediatrické praxi
Zapletalová Jiřina - Olomouc
    Dítě s nadměrným příjmem tekutin
Šumník Zdeněk - Praha
    Hypoglykemické příhody u dětí
Lebl Jan - Praha
12.30 - 13.45
Malý sál

Varia I.

V I. předsedající: Jabandžiev Petr, Bronský Jiří
    Nové markery dodržování bezlepkové diety
Vyhnánek Radim - Praha
    Primární enterolithiáza v kojeneckém věku
Jabandžiev Petr - Brno
    Gliomy mozku u dětí s NF1
Glombová Marie - Kolín
    Význam nálezu hypersignálních ložisek v T2 obrazech na MRI mozku (FASI) pro diagnózu neurofibromatóza typ 1 a význam absence FASI jako nového diagnostického příznaku pro Legius syndrom
Petrák Bořivoj - Praha
    Urgentní stavy u dětí a intervenční radiologie
Fabichová Kateřina - Most
    Nové diagnostické postupy a terapeutické možnosti u tuberózní sklerózy (TSC)
Petrák Bořivoj - Praha
12.30 - 13.45
Eliščin sál

Sesterská sekce II.

SS II. předsedající: Veselá Pavlína, Vavřínová Veronika 
    Je zubní kaz u dětí dědičný?
Koberová Romana - Hradec Králové
    Seznámení s preventivním programem „Zdravý úsměv“
Prouzová Květa - Hradec Králové
    Dítě uštknuté jedovatým hadem
Novotná Markéta, Kratěnová Lenka - Hradec Králové
    Kolaps mladého sportovce
Kořínková Hana, Pavlová Jitka - Hradec Králové
    Zdravotní klaun – humor a hra jako nástroje účinné komunikace
Vrběcký Petr - Praha
13.45 - 13.55
Malý sál

Firemní sdělení společnosti Nutricia, a.s.

F 7

 
  Honba za zlatým grálem, aneb oligosacharidy mateřského mléka, prebiotika a postbiotika v mléčných formulích
El-Lababidi Nabil - Praha
14.00 - 15.00
Velký sál

Plenární přednáška IV. + V.

  předsedající: Šumník Zdeněk, Škvor Jaroslav
PP IV.
 
  Reprodukční efektivita transplantace dělohy v léčbě absolutního uterinního faktoru infertility
Chmel Roman - Praha
PP V.
 
  Technické a etické aspekty prenatální diagnostiky
Cochat Pierre - Lyon, Francie
15.00 - 16.30
Velký sál

Sympozium slovenských pediatrov

S 7 předsedající: Podracká Ludmila, Hoza Jozef
    Úloha extracelulárnej DNA pri chronických nefropatiach
Podracká Ludmila - Bratislava
    Chronický zápal a jeho dôsledky
Dallos Tomáš - Bratislava
    Klinické skúsenosti s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou alebo prečo je novorodenecký skríning T bunkovej imunity nevyhnutný
Čižnár Peter - Bratislava
    Vyhľadávanie pacientov s monogénovým diabetom
Staník Juraj - Bratislava
15.00 - 16.30
Malý sál

Sekce mladých pediatrů I.

SMP I. předsedající: Zeman Jiří, Fingerhutová Šárka
    Klinické a laboratorní projevy a efekt terapie u pacientů s PGM1-CDG a MPI-CDG
Čechová Anna - Praha
    Fabryho nemoc u dětí: včasné rozpoznání, možnosti diagnostiky a terapie
Mazurová Stella - Praha
    Specializované a asymetrické zpracování hlásek u novorozenců
Urbanec Josef - Havlíčkův Brod
    Variace na téma infekce COVID-19 v dětském věku
Fingerhutová Šárka - Praha
    Zajištění péče o pacienty s diabetem mellitem 1. typu v průběhu pandemie COVID 19
Vitvarová Tereza - Hradec Králové
    Nová mutace genu ABCA3 způsobující letální respirační selhání donošeného novorozence
Jouza Martin - Brno
    Subglotické infantilní hemangiomy a jejich úskalí
Mišove Adéla - Praha
    Infantilní akrodynie – kazuistika
Kelifová Silvie - Praha
15.00 - 16.15
Eliščin sál

Sesterská sekce III.

SS III. předsedající: Jarkovská Eva, Viková Romana
    Porodní plány neplány
Cioleková Edita - Hradec Králové
    Ošetřovatelská péče o ileostomii u novorozence
Jelínková Jiřina - Hradec Králové
    Non-compliance dětský pacient po transplantaci ledviny
Viazanko Šimon - Praha
    Akutní selhávání ledvin u 16letého chlapce
Novotná Romana - Hradec Králové
    Renální biopsie z pohledu sestry
Penjaková Lucie - Hradec Králové
16.35 - 16.45
Malý sál

Firemní sympozium společnosti Swixx Biopharma s.r.o.     

F 8
 
  Možnost jiné diagnózy u pacientů s hepatopatií a hyperlipidémií
Malinová Věra - Praha
16.45 - 18.15
Velký sál

Nejčastější nefropatie v dětském věku

S 8 předsedající: Skálová Sylva, Zieg Jakub
    25 let existence Českého registru renálních biopsií (1994-2018)
Kolský Alexander - Praha
    Klinický průběh a možnosti léčby IgA nefropatie u dětí
Skálová Sylva - Hradec Králové
    Rituximab v léčbě nefrotického syndromu u dětí
Zieg Jakub - Praha
16.45 - 18.15
Malý sál

Poruchy metabolismu kolem nás: od příznaku k diagnóze

S 9 předsedající: Zeman Jiří, Magner Martin
    Dědičné poruchy metabolismu – jen nemoci okolo nás?
Zeman Jiří - Praha
    Hepatomegalie a splenomegalie u dědičných poruch metabolismu
Magner Martin - Praha
    (Kraniofaciální) dysmorfie u dědičných metabolických poruch
Honzík Tomáš - Praha
    Neurologické projevy dědičných poruch metabolismu (DPM)
Kolářová Hana - Praha
18.15 - 18.45
Velký sál

Členská schůze ČPS ČLS JEP

 

 

 sobota  26. 9. 2020

08.30 - 09.15
Velký sál

Plenární přednáška VI.

  předsedající: Hülleová Ilona, Cabrnochová Hana
PP VI.
 
  Nanotechnologie v medicíně
Kůs Jiří - Praha
09.15 - 10.45
Velký sál

Co mám dělat s

S 10 předsedající: Šumník Zdeněk, Zíma Zdeněk
    Co mám dělat s hraničními nálezy v likvoru?
Smíšková Dita - Praha
    Co mám dělat s amenoreou v ambulanci PLDD
Teslík Leoš - Hořovice
    Kryptorchismus: co dělat u nehmatného varlete
Novák Ivo - Hradec Králové
09.15 - 10.45
Malý sál

Sekce mladých pediatrů II.

SMP II. předsedající: Lebl Jan, Fürstová Eva
    Mění bezlepková dieta složení střevního bakteriomu a střevní propustnost u dětí s diabetem 1. typu?
Neuman Vít - Praha
    Zkoumání příčin růstové retardace u dětí z 21 konsanguinních rodin
Amaratunga Shenali Anne - Praha
    Nízce maligní gliomy dětského věku
Mišove Adéla - Praha
    První příznak onkologického onemocnění může být oříšek
Zimová Simona - Praha
    Osteomyelitidy v dětském věku
Zahornadský Andrej - Pardubice
    Nesyndromické kolagenopatie jsou častou příčinou familiárně malého vzrůstu
Plachý Lukáš - Praha
    Význam stanovení acido-labilní podjednotky (ALS) v diagnostice a sledování léčby u dětí s malým vzrůstem
Toni Ledjona - Praha
    Výsledky léčby růstovým hormonem u dětí se syndromem Pradera-Williho: analýza dat z české národní databáze REPAR
Kodytková Aneta - Praha
11.00 - 12.30
Velký sál

Dětská kardiologie

S 11 předsedající: Hülleová Ilona, Procházka Bohuslav
    Mám arytmii, mohu sportovat?
Vít Pavel - Brno
    Je srdeční vada vedoucím prenatálním znakem RASopatií?
Pavlíček Jan - Ostrava
    Postižení kardiovaskulárního systému u dětí s Noonanové syndromem
Klásková Eva - Olomouc
11.00 - 12.30
Malý sál

Varia II.

V II. předsedající: Honzík Tomáš, Malý Jan
    Může se vyvinout hypertenzní poškození cílových orgánů u normotenzních dětí s diabetem typu 1?
Šuláková Terezie - Ostrava
    Hypersenzitivní reakce na aminopeniciliny a kyselinu klavulanovou
Dvořáková Ludmila - Kolín
    Kongenitální plicní malformace – soubor pacientů
Micherová Jana - Hradec Králové
    Projekt Conect4Children (C4C)
Spolupráce v oblasti klinické farmakologie v neonatologii a pediatrii – dotazníková studie mapující užívání farmak s antikonvulzivním účinkem u dětí do 3 let věku
Pokorná Pavla - Praha
    Naléhavé stavy v ordinaci pediatra pohledem endokrinologa
Pomahačová Renata - Plzeň
    Kojenec s infantilním hemangiomem v ordinaci dětského lékaře
Mališ Josef - Praha
    Hepatální hemangiomy kojeneckého věku
Zimová Simona - Praha
12.30 - 12.50
Velký sál

Firemní sympozium společnosti Health Academy s.r.o.

F 9
 
  Živočišné tuky v kojenecké výživě – nové poznatky
Vyhnánek Radim - Praha
13.15 - 14.45
Velký sál

Neonatologie

S 12 předsedající: Cabrnochová Hana, Dvořáková Jiřina
    Sepse novorozence
Malý Jan - Hradec Králové
    Management péče o novorozence s velmi nízkou porodní hmotností v ordinaci PLDD
Šaňáková Petra - Praha
    Hyperbilirubinémie v ordinaci PLDD
Bodnarová Iva - Praha
14.45 - 15.00
Velký sál

Slavnostní zakončení kongresu


Změna programu vyhrazena.
 

POSTERY


13.00 - 14.00     P I.
 
ŘÍZENÁ DISKUZE U POSTEROVÝCH SDĚLENÍ I.
předsedající: Kuhn Tomáš, Procházková Lucie
P 01    
          
Rozsáhlá de novo vzniklá delece mitochondriální DNA v dětském věku – klinická manifestace onemocnění
Anteneová Nicole – Praha
P 02
 
Vrozená vnímavost ke kvasinkovým infekcím u českých pacientů se STAT1 mutací
Bloomfield Markéta – Praha
P 03
 
Praktické využití telemedicíny ke sledování dětských pacientů s chronickými nemocemi (chorobami)
Dudek Radim – Metylovice    
P 04

 
Syndrom Allanův-Herndonův-Dudleyové: Vzácná geneticky podmíněná příčina syndromu dětské mozkové obrny (DMO), její včasná diagnostika a cílená terapie
Krejčová Nikola – Praha
P 05
 
Renální absces
Laubová Jana – Ústí nad Labem    
P 06
 
Tracheoesofageální píštěl – obtížná cesta k diagnóze
Papež Jan – Brno
P 07
 
Případ těžké hypernatrémie u kojence s vrozenou vadou CNS
Pecl Jakub – Brno
P 08
 
Méně časté infekce v novorozeneckém věku (vč. ektoparazitů)
Pech Jiří – Pardubice
P 09
 
Barakatův syndrom
Prošek Milan – Pardubice
P 10
 
Atypický HUS asociovaný s těhotenstvím
Ručková Markéta – Ostrava        
P 11
 
Neurovývojová porucha s mentální retardací spojená s genem PPP2R5D: první případ v České republice
Slabá Kateřina – Brno
P 12
 
Zase to břicho ...
Slezáková Tereza – Pardubice
P 13
 
Dvě dívky s COVID19 hospitalizované na naší klinice
Světnička Martin – Praha
P 14

 
Homozygotná forma familiárnej hypercholesterolémie matky zistená reverzne cez skríning cholesterolu u dieťaťa – kazuistika
Šimurka Pavol – Trenčín      
P 15
 
3D tisk a jeho využití v pediatrii
Šmída Jan – Náchod
P 16
 
Kolik by stál genetický screening? Má smysl přečíst genom celé populaci?
Šmída Jan – Náchod
P 17
 
Léčba fenobarbitalem u novorozenců, jeho účinnost a bezpečnost v roce 2020 - systematický literární přehled
Švestková Natálie – Praha
   
11.30 - 12.30     P II.
ŘÍZENÁ DISKUZE U POSTEROVÝCH SDĚLENÍ II.
 
předsedající: Houštěk Stanislav, Pavlíček Jan
P 18
 
Srovnání denního počtu kojení a počtu dávek počátečních kojeneckých mlék dle doporučení výrobců
Bajerová Kateřina – Brno
P 19
 
Tajemné tečky na skiagramu hrudníku
Doležalová Karolína – Praha
P 20
 
IgE-mediovaná hypersenzitivní reakce na gentamicin
Dvořáková Ludmila – Kolín    
P 21
 
Niemann-Pickova nemoc typu C v české pediatrické populaci
Dvořáková Veronika – Praha
P 22
 
R-HLH/MAS – Syndrom aktivovaných makrofágů při M. Still
Komoňová Michaela – Linz, Rakousko     
P 23
 
Boj až do posledního úderu…
Kopecká Marie – Hradec Králové     
P 24
 
Tularémie po krmení daňků senem
Lhotská Jana – Praha
P 25
 
Management pacientů s hyperkalcemií – kazuistika pacientky s akutní pankreatitidou
Nečas Jiří – Brno
P 26
 
X-vázaná hypofosfatemická křivice
Nedorost Erik – Brno
P 27
 
Hematemeza jako posel špatných zpráv
Romanová Martina – Praha
P 28
 
Méně časté projevy neuroboreliózy
Smejkalová Anna – Pardubice
P 29
 
Proč by měla být klidová křivka součástí běžné prevence v Pediatrii
Šmída Jan – Náchod
P 30
 
Návrh studie v pediatrické populaci ke stanovení limitů EKG pro sportující
Šmída Jan – Náchod
P 31
 
Chřipkou to začíná
Trpělková Julie – Prostějov           
P 32
 
Pandemie COVID-19 z pohledu dětské kliniky krajské nemocnice
Vičar Josef – Ústí nad Labem        
P 33
 
Méně častá příčina neprospívání v dětském věku
Zavoral Stanislav – Pardubice

 

Změna programu vyhrazena.