Vítáme VásČeská pediatrická společnost ČLS JEP


pořádá ve spolupráci
 
s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR
 
 
 

XV. Pediatrický kongres
s mezinárodní účastí

24. - 26. září 2020

Kongresové centrum ALDIS | HRADEC KRÁLOVÉ

 

 


Akce bude organizována dle aktuálního nařízení vlády ČR s ohledem na maximální míru ochrany zdraví všech zúčastněných.


Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
 

s potěšením si Vás dovolujeme informovat, že programový výbor kongresu rozhodl o pokračování příprav a konání XV. Pediatrického kongresu v plánovaném termínu 24. - 26. září 2020 v Hradci Králové

Koronavirová epidemie a s ní související hygienicko-epidemiologické podmínky významně ovlivnily chod celé společnosti, ovlivnily i naši pracovní činnost a zasáhly i vzdělávací aktivity. Po dlouhých týdnech nouzového stavu s uzavřeností, obavami a nejistotami se nyní opět probouzíme a začínáme volněji dýchat.           

Pediatrický kongres, jako největší vzdělávací odborná akce v pediatrii, je příležitostí k návratu odborného života, tak jak jej známe. Bude možnost sdílet odborné a praktické zkušenosti nejen z celé pediatrie, ale i ty nově nabyté během pandemie. Přednášky na téma COVID-19  doplní stávající program kongresu a těšit se můžete na příležitost k diskuzi s odborníky v této problematice. 

Rádi bychom Vás znovu pozvali  k účasti na tomto významném odborném i společenském setkání a vyzvali k zaslání aktivních příspěvků, jejichž příjem je prodloužen do 10. června 2020.
 

Těšíme se na setkání s Vámi všemi v Hradci Králové


Za programový výbor kongresu

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
MUDr. Ilona Hülleová
MUDr. Hana Cabrnochová

Nestlé firemní sympozium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kongres je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.
Kongres je zapsán v Registru vzdělávání SPLDD a bude ohodnocen kredity pro lékaře.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.