Výbory kongresu

Prezident kongresu

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Programový výbor

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. - ČPS
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA - OSPDL
MUDr. Jiřina Dvořáková - SPLDD
prim. MUDr. Stanislav Houštěk - ČPS
prim. MUDr. René Hrdlička - ČPS
MUDr. Ilona Hülleová - SPLDD
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. - ČPS
prim. MUDr. Lucie Procházková - ČPS
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. - ČPS
prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - ČPS
doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. - ČPS
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. - ČPS
MUDr. Zdeněk Zíma - OSPDL

Garanti sekce mladých pediatrů

MUDr. Šárka Fingerhutová - Praha
MUDr. Eva Fürstová - Praha
MUDr. Tomáš Nečas - Zlín

Garant sesterské sekce

Bc. Jitka Nováková - Hradec Králové

Organizační zajištění

Produkce BPP s. r. o.
provozovna
Padělky I / 49, 760 01 Zlín
tel.: +420 577 219 803
mob: +420 739 491 879
e-mail: produkce@bpp.cz